1. Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Skintific AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Skintific AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger om deg gjennom de nettsteder og systemer vi benytter (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Skintifics grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2. Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer av informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.
 

a) Opplysninger du selv gir til oss
Når du registreres som kunde og/eller melder deg på ett av våre kurs, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Etter gjennomført kurs vil du få tilsendt et elektronisk evalueringsskjema som vi benytter for å forbedre våre kurs. Du kan ved innsendelse av dette skjemaet velge å være anonym (avhuking). Vi vil også lagre opplysninger dersom du kontakter oss i forbindelse med ditt kundeforhold (kundeservice). Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.
b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre digitale tjenester på skintific.no, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:
i) Din enhet og din internett-tilkobling
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.
ii) Bruk av tjeneste eller kjøp
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
c) Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.
d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.
e) Automatiske vurderinger
Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.
Under følger en detaljert oversikt som viser hva slags type informasjon vi lagrer i våre systemer:

Kundedatasystem

Juridisk lov

Data som lagres

B2B: Visma Global (ERP-system)

Regnskapsloven (Økonomiske transaksjoner)

Kundenavn, faktura og leveringsadresse, org.nr,  kundekategori/kundegruppe, e-post (faktura), e-post (hovedkontakt), telefonnr, navn hovedkontaktperson, ordrehistorikk, kredittgrense

B2B: Superoffice forhandlere

(CRM-system)

Personopplysningsloven § 2 nr. 1, punkt a) Oppfylle avtale, gjøremål med registrerte kunder

Kundenavn, forretningsadresse, org.nr, e-post (firma) telefonnr (firma), navn daglig leder, møtehistorikk med eventuelle kommentarer fra selger, ansatte tilknyttet selskapet (e-post/tlfnr)

B2B: Superoffce – Personer tilknyttet forhandlere

(CRM-system)

Personopplysningsloven § 2 nr. 1, punkt a) Oppfylle avtale, gjøremål med registrerte kunder

Navn, tittel, privat e-postadresse, privat telefonnr, type kurs (gjennomførte og planlagte), sertifiseringsnivå (Skintific) kurs), mailutveksling med kundeservice

B2B: Klaviyo

(Nyhetsbrev)

Markedsføringsloven 3.3 §15 tredje ledd. Aktivt kundeforhold

Kundenavn, telefonnr, e-postadresse, poststed

B2B: Shopify Plus

(Nettbutikk)

Personopplysningsloven § 2 nr. 1, punkt a) Oppfylle avtale, gjøremål med registrerte kunder

Kundenavn, leveringsadresse, fakturaadresse, e-post (brukerinnlogging), ordrehistorikk

 

4. Hva brukes opplysningene til?
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi trenger også personopplysninger for at vår fraktleverandør skal kunne sende deg informasjon om sporing av pakken(e) du har bestilt. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

b) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

c) For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

d) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

5. Deling av opplysninger
Skintific deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:     

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne
For eksempel web- og markedsføringsbyråer til å drifte nettbutikken og vise deg målrettet markedsføring samt lage kampanjer. Disse har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for Skintific AS.

b) Ved mistanke om lovbrudd
vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

6. Sletting av personopplysninger
Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

  • Lov om bokføring
  • Ordredata iht. angrerett
  • Ordredata iht. garantier.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: post@skintific.no.

7. Sikring av personopplysninger
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8. Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Dersom du har avgitt aktivt samtykke og har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

9. Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Ved større endringer vil vi informere om dette.

10. Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@skintific.no.