Innledning

Skintific er omfattet av åpenhetsloven
I henhold til årsregnskapet for 2022 har Skintific AS salgsinntekter og balansesum som overstiger åpenhetslovens terskelverdier. Skintific er dermed omfattet av åpenhetsloven, jf. § 2, jf. § 3. Den følgende redegjørelsen publiseres på Skintifics nettsider i henhold til åpenhetsloven § 5.

Organisering
Skintific har ingen egen produksjon, men driver med distribusjon, salg og markedsføring av produkter innen hudpleie og make-up. Skintific består i dag av 25 ansatte og har et lokalt eierskap med tre aksjonærer, som alle er aktive i selskapets daglige drift. Selskapets hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo. Styreleder i Skintific er Morten Inge Hellevang og daglig leder er Kirsten Tveit. Skintific har til hensikt å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine verdikjeder. Arbeidet med åpenhetsloven forestås i hovedsak av CFO Stig Henriksen.

Skintifics produkter og tjenester
Skintific er et av Norges ledende merkevarehus innen profesjonell hudpleie og make-up, med et holistisk syn på hudpleie. Leverandørene er internasjonalt anerkjente merkevarer med produkter av topp kvalitet og tilhørende dokumentasjon. Produktene Skintific fører er nøye valgt ut på bakgrunn av kvalitet, ingredienser og profil. Gjennom Skintific Academy gis kurs og etterutdannelse til hudterapeuter, make-up artister og apotekansatte.

Forankring av arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Retningslinjer og rammeverk
Skintific anerkjenner betydningen av å ha en tydelig tilnærming til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, samt overfor forretningspartnere og i leverandørkjedene. Dette ansvarlighetsområdet er relativt nytt for selskapet, og selskapet arbeider derfor med å etablere treffende retningslinjer som skal implementeres på tvers av organisasjonen. Arbeidet tar sikte på å tydeliggjøre ansvar og oppgaver for etterlevelse på ulike nivåer i organisasjonen, og utvikling av en kultur som fremmer oppmerksomhet og respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Skintific har allerede etablerte retningslinjer for ansattes arbeidsforhold, lønn og arbeidstid, likestilling og mangfold, helse og sikkerhet, samt retten til å organisere seg. Som arbeidsplass skal Skintific være et sted som respekterer menneskerettigheter, mangfold og som oppleves som trygg og inkluderende for alle ansatte, og tilsvarende skal kjennetegne selskapets forretningspartnere og leverandørkjeder.

For at arbeidet med åpenhetslovens tema skal være effektivt og målrettet, vil selskapets risikorammeverk utvides til å omfatte aktsomhetsvurderinger for disse temaene.

Varslingskanaler og klagemekanismer
Skintific er i prosess for å etablere varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke eventuelle negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette inkluderer tydelige retningslinjer for ansatte om hvordan de kan rapportere eventuelle brudd på gjeldende regelverk. Det skal være mulig å varsle anonymt, men selskapet oppfordrer til åpenhet og aktiv deltakelse i å avdekke og håndtere potensielle problemer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Interessenter utenfor selskapet, som leverandører, samarbeidspartnere, forhandlere og kunder oppfordres også til å meddele eventuelle bekymringer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold i Skintific og forretningspartnere/leverandørkjeder. Henvendelser kan skje gjennom epostadresse om åpenhetsloven som angitt på selskapets nettsider.

Oppfølging og forbedring
Når retningslinjer og rammeverk er på plass, vil Skintific ha grunnlag for systematiske risikovurderinger av menneskerettigheter og arbeidsforhold hos sine forretningspartnere og leverandørkjeder, og tiltak for å bedre forholdene der det er nødvendig. Arbeidet vil også innebære evaluering og forbedring for at egne retningslinjer og rutiner skal følge internasjonale standarder og omgivelsenes forventninger.

Oversikt over leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser
Selskapets leverandører er blant de største innen sine segmenter og har tydelig satsing på bærekraft. For eksempel har vår leverandør Dermalogica tydelige og konkrete bærekraftsmål som skal oppfylles eller overgås innen 2025.

Gjennom arbeidet med åpenhetsloven har Skintific kartlagt et utvalg av sine leverandører, og det er ikke avdekket noen særskilte risikoer eller kritikkverdige forhold i forbindelse med denne kartleggingen.

Tiltak
Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i årets kartlegging.

Skintific vil styrke sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom et rammeverk for systematiske evalueringer, risikovurderinger og forbedringsinitiativ. Selskapet vil også lytte til interessenters bekymringer og tilbakemeldinger, som grunnlag for å forbedre retningslinjer og praksis.

Gjennom å opprettholde åpenhet, ansvarlighet og engasjement, ønsker Skintific å være tydelige på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innenfor sin bransje.

Ved spørsmål, ta kontakt per e-post

post@skintific.no