Garanti

Garanti på utstyr er 1 år. Varmeteppe og bærbar vapozon har 6 mnd garanti. Det forutsettes at kunden fremviser dokumentasjon for kjøpsdato. Varen må være montert og benyttet ihht bruksanvisning.

Utsolgte varer

Vi tar forbehold om at varer kan være utsolgt til tross for at det ikke står skrevet på nettsiden

Reparasjoner

Reparasjoner av apparater eller utstyr må avtales med oss på forhånd før en eventuell retur kan finne sted. Ta kontakt med kundeservice på telefon 22 57 88 00.
Utstyr som sendes må returneres sammen med ferdig utfylt returskjema. Last ned skjema her

Returadresse: Skintific AS, Ulvenveien 92A, 0581 Oslo (NB! Returer kan ikke sendes i oppkrav)

Erstatningsansvar

Skintific fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Skintific forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.