Som kunde hos Skintific har du muligheten til å motta faktura med netto betalingsbetingelser per 20 dager. Fakturaer som ikke blir betalt innen fristen vil bli sendt til Svea Finans for videre inndrivelse. Kravet vil da også bli renteberegnet etter de til enhver tid gjeldende satser. Skintific forbeholder seg eiendomsretten til alle varer inntil de er betalt i sin helhet. 

Kredittramme settes basert på historisk og forventet omsetning og ut ifra kredittsjekk hos Visma Bizweb.

Kredittnivået tas opp til regelmessig vurdering og kan endres uten forvarsel. Dersom kredittnivået overstiges og/eller det av ulike årsaker ikke innvilges kreditt, skal du kontakte kunderservice på e-post shop@skintific.no eller telefon 22 57 88 00.

For oppdatert informasjon om dine betingelser, se «min side».

I forbindelse med bestillingsvarer kan vi bli nødt til å måtte kreve hel eller delvis forhåndsbetaling av ordren. Disse varene er merket «Bestillingsvare». Ta kontakt med kundeservice på e-post shop@skintific.no eller telefon 22 57 88 00 for informasjon om leveringstid og betalingsbetingelser.